SORULARLA VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ (VERBİS) REHBERİ

Çağatay Turgut 22 Aralık 2020 0 Comments

SORULARLA VERBİS REHBERİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (K.V.K.K.), VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi sırasında, veri sorumlularına rehberlik edebilmesi amacıyla hazırlamış olduğu “Sorularla VERBİS” isimli rehber niteliğindeki 79 sorudan oluşan dokümanını kurum internet sayfasında yayınladı.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)’e nasıl kayıt olunacağı, kayıt yükümlülüğü, sicile kayıtlı bilgi, parola, kullanıcı adında değişiklik yapılmasına ve irtibat kişisi ile alakalı çeşitli sorulara yanıtlar verilerek, kayıt yükümlülerine yardımcı olmayı amaçlamıştır..

Rehberden dikkat çeken sorulardan bazıları ise şöyle:

Soru: Bir kişi birden fazla veri sorumlusunun irtibat kişisi olabilir mi?

Cevap: Bir gerçek kişi birden fazla veri sorumlusunun aynı anda irtibat kişisi olamamaktadır.


Soru: Bir veri sorumlusunun birden fazla irtibat kişisi olabilir mi?

Cevap: Bir veri sorumlusunun birden fazla aktif irtibat kişisi olamaz.


Soru: İrtibat kişisi veri sorumlusunun çalışanı olmak zorunda mıdır?

Cevap: İrtibat kişisinin, veri sorumlusunun çalışanı olması zorunlu değildir. Ancak irtibat kişinin veri sorumlusuna ait bildirimin girişini yapabilmesi için veri sorumlusunun kişisel veri işleme faaliyetlerine ait bilgiyi haiz olması önem arz etmektedir.


Soru: Veri sorumlularının işlediği tüm veriler VERBİS’e kaydolmalı mıdır?

Cevap: Veri sorumlularınca VERBİS’e kayıtta girilecek bilgiler; kişisel verileri işlenmiş olan gerçek kişilere ait kişisel veriler değil, veri sorumlularının işlemekte oldukları verilerin sadece üst başlıklar halinde kategorik bazdaki bilgiler olacaktır.

(Örneğin bir kamu kurumu, kurumu ziyarete gelen gerçek kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek suretiyle ad ve soyadı, telefon numarası, TCKN, plaka gibi bazı kişisel verilerini işlemektedir. Bu durumda VERBİS’e “kimlik kategorisi” ve “iletişim kategorisi” işlediğine dair bilgi girişi yapacaktır.)


Soru: VERBİS’e kayıt için ücret talep edilmekte midir?

Cevap: VERBİS’e kayıt olmak için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir.

VERBİS ile ilgili konularda karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla ALO 198 (KVKK Bilgi Danışma Merkezi) hattı da kullanılmaya devam edecek.


Sorularla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Rehberi İçindekiler:

 • SORU 1- VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ (VERBİS) NEDİR?
 • SORU 2- VERBİS’E KAYIT NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?
 • SORU 3- VERBİS İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLMEKTEDİR?
 • SORU 4- YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİ VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYDI NASIL YAPILACAKTIR?
 • SORU 5- YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİ VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYDI NASIL YAPILACAKTIR?
 • SORU 6- YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK / TÜZEL KİŞİ VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYDI NASIL YAPILACAKTIR?
 • SORU 7- VERBİS’E NE ZAMAN KAYIT OLUNMALIDIR?
 • SORU 8- SONRADAN KAYIT YÜKÜMLÜSÜ OLANLAR SİCİLE NE ZAMAN KAYIT OLMALIDIR?
 • SORU 9- HANGİ VERİ SORUMLULARI VERBİS’E KAYIT OLMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?
 • SORU 10- HANGİ VERİ SORUMLULARI KANUN GEREĞİ SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İSTİSNADIR?
 • SORU 11- HANGİ VERİ SORUMLULARI KURUL KARARLARI UYARINCA SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İSTİSNADIR?
 • SORU 12- VERİ SORUMLUSU OLAN TÜM GERÇEK KİŞİLERİN SİCİLE KAYIT OLMASI GEREKİR Mİ?
 • SORU 13- VERİ SORUMLUSU OLAN TÜM TÜZEL KİŞİLERİN SİCİLE KAYIT OLMASI GEREKİR Mİ?
 • SORU 14- KURUL KARARLARINDAKİ “YILLIK ÇALIŞAN SAYISI” NASIL HESAPLANIR?
 • SORU 15- KURUL KARARLARINDAKİ “YILLIK MALİ BİLANÇO TOPLAMI” NASIL HESAPLANIR?
 • SORU 16- SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN OLARAK CİRO YA DA SATIŞ HASILATI BİLGİSİ DİKKATE ALINIR MI?
 • SORU 17- VERBİS’E HANGİ BİLGİLERİN GİRİŞİ YAPILMALIDIR?
 • SORU 18- VERİ SORUMLULARININ İŞLEDİĞİ TÜM VERİLER VERBİS’E KAYDOLMALI MIDIR?
 • SORU 19- VERBİS NEDEN KAMUYA AÇIK OLARAK TUTULMAKTADIR?
 • SORU 20- VERBİS’İN KAMUYA AÇIK OLARAK TUTULMASI NEDENİYLE KİŞİSEL VERİLER DE KAMUYA AÇIK HALE GELMİŞ OLUR MU?
 • SORU 21- VERBİS KONUSUNDA DETAYLI BİLGİ NEREDEN ALINABİLİR?
 • SORU 22- VERBİS’E KAYIT İÇİN ÜCRET TALEP EDİLMEKTE MİDİR?
 • SORU 23- BAŞVURU FORMU KEP ÜZERİNDEN İLETİLMİŞSE AYRICA ISLAK İMZALI OLARAK DA GÖNDERİLMESİ GEREKİR Mİ?
 • SORU 24- KULLANICI ADI UNUTULMASI HALİNDE NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?
 • SORU 25- PAROLA UNUTULMASI HALİNDE NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?
 • SORU 26- KULLANICI ADI DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?
 • SORU 27- PAROLA NASIL DEĞİŞTİRİLEBİLİR?
 • SORU 28- BAŞVURU FORMUNDA HATALI GİRİLEN BİLGİLER NASIL DÜZELTİLEBİLİR?
 • SORU 29- BAŞVURU FORMUNDA ELEKTRONİK POSTA ADRESİ HATALI BİLDİRİLMİŞSE DEĞİŞTİRMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?
 • SORU 30- TÜZEL KİŞİLERDE VERİ SORUMLUSU KİMDİR?
 • SORU 31- İRTİBAT KİŞİSİ NASIL ATANIR?
 • SORU 32- İRTİBAT KİŞİSİ, SİSTEME NASIL GİRİŞ YAPMALIDIR?
 • SORU 33- İRTİBAT KİŞİSİ, KULLANICI ADI ve PAROLA GİRMELİ MİDİR?
 • SORU 34- İRTİBAT KİŞİSİ, GERÇEK KİŞİ OLMAK ZORUNDA MIDIR?
 • SORU 35- İRTİBAT KİŞİSİ 18 YAŞINDAN BÜYÜK OLMAK ZORUNDA MIDIR?
 • SORU 36- İRTİBAT KİŞİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAK ZORUNDA MIDIR?
 • SORU 37- İRTİBAT KİŞİSİ TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLMAK ZORUNDA MIDIR?
 • SORU 38- GERÇEK KİŞİ VERİ SORUMLUSU, KENDİSİNİ İRTİBAT KİŞİSİ ATAYABİLİR Mİ?
 • SORU 39- TÜZEL KİŞİ VERİ SORUMLULARINDA İRTİBAT KİŞİSİ KİM OLMALIDIR, HERKES İRTİBAT KİŞİSİ OLABİLİR Mİ?
 • SORU 40- BİR GERÇEK KİŞİ VERİ SORUMLUSU, BAŞKA BİR VERİ SORUMLUSUNCA İRTİBAT KİŞİSİ OLARAK ATANABİLİR Mİ?
 • SORU 41- BİR KİŞİ BİRDEN FAZLA VERİ SORUMLUSUNUN İRTİBAT KİŞİSİ OLABİLİR Mİ?
 • SORU 42- BİR VERİ SORUMLUSUNUN BİRDEN FAZLA İRTİBAT KİŞİSİ OLABİLİR Mİ?
 • SORU 43- İRTİBAT KİŞİSİ VERİ SORUMLUSUNUN ÇALIŞANI OLMAK ZORUNDA MIDIR?
 • SORU 44- VERİ SORUMLUSU, İRTİBAT KİŞİSİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?
 • SORU 45- İRTİBAT KİŞİSİ DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE NE YAPILMALIDIR?
 • SORU 46- YURTDIŞINDA YERLEŞİK VERİ SORUMLUSU, YURTDIŞINDA YERLEŞİK BİR VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ ATAYABİLİR Mİ?
 • SORU 47- BİLDİRİM TAMAMLANMADAN SİSTEMDEN ÇIKILMASI HALİNDE KALINAN YERDEN DEVAM EDİLEBİLİR Mİ?
 • SORU 48- KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNİN SONA ERMESİ HALİNDE SİCİL KAYDININ SİSTEMDEN SİLİNMESİ GEREKİR Mİ?
 • SORU 49- SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İSTİSNA OLAN VERİ SORUMLULARI YİNE DE KAYIT OLABİLİRLER Mİ?
 • SORU 50- VERİ SORUMLUSU, İRTİBAT KİŞİSİNİN DÜZENLEDİĞİ BİLDİRİMLERİ KONTROL EDEBİLİR Mİ?
 • SORU 51- KURULUN İSTİSNAYA İLİŞKİN KARARLARI YURTDIŞINDA YERLEŞİK VERİ SORUMLULARI İÇİN DE GEÇERLİ MİDİR?
 • SORU 52- SİCİLE KAYITLI BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE BU DEĞİŞİKLİK NE ZAMAN BİLDİRİLMELİDİR?
 • SORU 53- HERHANGİ BİR FİİLİ, TEKNİK YA DA HUKUKİ İMKÂNSIZLIK NEDENİYLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLEMEMESİ HALİNDE NE YAPILMALIDIR?
 • SORU 54- GERÇEK veya ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN (ŞİRKET) SİCİLE KAYIT OLMAMASI HALİNDE YAPTIRIM ÖNGÖRÜLMÜŞ MÜDÜR?
 • SORU 55- KAMU KURUMLARININ SİCİLE KAYIT OLMAMASI HALİNDE BİR YAPTIRIM ÖNGÖRÜLMÜŞ MÜDÜR?
 • SORU 56- BAŞVURU FORMUNUN KURUMA İLETİLİP İLETİLMEDİĞİ HUSUSUNDA SORUMLULUK KİMDEDİR?
 • SORU 57- İLETİŞİM ADRESİ OLARAK KEP ADRESİ KULLANILABİLİR Mİ?
 • SORU 58- BİR VERİ SORUMLUSU VERBİS’E BİRDEN FAZLA KAYIT YAPTIRABİLİR Mİ?
 • SORU 59- SİCİL KAYDI SİLİNMİŞ OLAN VERİ SORUMLUSU, KİŞİSEL VERİ İŞLEMEYE BAŞLADIĞINDA YENİDEN KAYIT OLMALI MIDIR?
 • SORU 60- KİŞİSEL VERİLER SADECE KÂĞIT ORTAMINDA TUTULUYORSA SİCİLE KAYIT ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?
 • SORU 61- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İRTİBAT KİŞİSİ KİM OLMALIDIR?
 • SORU 62-VERBİS’E KAYIT OLDUKTAN SONRA İRTİBAT KİŞİSİ ATAMAK ZORUNLU MUDUR?
 • SORU 63- VERBİS’E GİRİLMESİ GEREKEN ADRES NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?
 • SORU 64- BAŞVURU FORMU OLUŞTURURKEN ADRES BİLGİSİ SİSTEMDE YER ALMIYORSA ADRES BİLGİSİ GİRİŞİ NASIL YAPILABİLİR?
 • SORU 65- BAŞVURU FORMU OLUŞTURURKEN AYNI ADRESİ BİRDEN FAZLA VERİ SORUMLUSU GİRİŞ YAPABİLİR Mİ?
 • SORU 66- KURUM TARAFINDAN KULLANICI ADI VE PAROLANIN GÖNDERİLMESİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR SÜRE VAR MIDIR?
 • SORU 67- KEP ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN BAŞVURU FORMLARININ KURUMA ULAŞIP ULAŞMADIĞI NASIL KONTROL EDİLEBİLİR?
 • SORU 68- KAMU KURUMU, “YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL/GERÇEK KİŞİ” ALANINDAN KAYIT YAPTIRMIŞSA YAPTIRIM UYGULANIR MI?
 • SORU 69- VERBİS’E BİLGİ GİRİŞİNDE, İŞLENEN VERİ KATEGORİSİ EKRANDA YOKSA NE YAPILABİLİR?
 • SORU 70- VERBİS’E GİRİŞTE, SAKLAMA SÜRESİ BELİRLERKEN AYNI KATEGORİDE FARKLI SAKLAMA SÜRELERİNİN BULUNMASI HALİNDE HANGİ SÜRE YAZILMALIDIR?
 • SORU 71- VERBİS’E GİRİŞTE, VERGİ KİMLİK NUMARASI VE VERGİ DAİRESİ SEÇİMİNDE HATA UYARISI GELİYORSA NE YAPILMALIDIR?
 • SORU 72- VERBİS’E GİRİŞTE, AD/SOYADA AİT YANLIŞ BİLGİ GELİYORSA NE YAPILMALIDIR?
 • SORU 73- İRTİBAT KİŞİSİ KAYDI ESNASINDA TC KİMLİK NUMARASINA KARŞILIK YANLIŞ AD/SOYAD BİLGİSİ GELİYORSA NE YAPILMALIDIR?
 • SORU 74- İSTİSNA OLMADIĞI HALDE KAYIT YAPTIRMAYAN VERİ SORUMLULARININ TESPİTİ KURUM TARAFINDAN YAPILACAK MIDIR?
 • SORU 75- İSTİSNA OLMADIĞI HALDE KAYIT YAPTIRMAYAN VERİ SORUMLULARI TESPİT EDİLİRSE YAPTIRIM UYGULANACAK MI?
 • SORU 76- SİCİLE HER YIL TEKRAR BAŞVURU YAPILMASI GEREKİR Mİ?
 • SORU 77- VERBİS, TÜM WEB TARAYICILAR ÜZERİNDE ÇALIŞIR MI?
 • SORU 78- BAŞVURU FORMU KURUMA GÖNDERİLMESİNE RAĞMEN HENÜZ KULLANICI ADI ve PAROLA GELMEDİYSE NE YAPILMALIDIR?
 • SORU 79- KURUL KARARLARINDA YER ALAN “ANA FAALİYETİ ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME” İFADESİYLE NE ANLAŞILMALIDIR?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WeCreativez WhatsApp Support
Müşteri destek ekibimiz sorularınızı cevaplamak için burada. Bize herşeyi sor!
👋 Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?