Eğitim Hizmeti

 

Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi için her kurumun ihtiyaçları farklılık göstermektedir. Bu sebeple esnek bir eğitim programı yapabilme imkânı sunmak istiyoruz. Eğitim İçeriği Sayfası’nda her eğitim bölümü için içerikler gösterilmiştir. Eğitimlerin hitap ettiği kişiler de farklıdır. Kurumunuz için en doğru eğitim içeriği sizinle istişare edilerek belirlenebilecektir.

Kişisel verilerin korunması konusunda herhangi bir çalışma daha önce yapılmadıysa, bölüm yöneticilerine ve katılmaları mümkün olan üst düzey yöneticilere yönelik bir farkındalık ve bilgilendirme eğitimini olan Genel Bilgilendirme Eğitimi’nin yapılmasını şart koşuyoruz. Bu eğitim yöneticilere, kişisel verilerin neden korunmasının gerektiğine ve önemine yönelik bir bilgi birikimi sağlayacaktır. Genel Bilgilendirme Eğitimi her ne kadar 4 saat olarak öngörülse ve buna göre ücretlendirilse de en az 5-6 saat sürmektedir. (Kişisel Veri İşleme Envanteri çalışmasına katılacak olan çalışanların da bu eğitime katılmaları gerekmektedir)

Kişisel veri işleyen departmanların tespit edilerek ilgili departmandaki süreçlere hâkim en az bir kişinin Kişisel Veri İşleme Envanteri Eğitimine katılmasını gerekmektedir.

Veri sorumlularının hazırlamak zorunda oldukları Kişisel Veri İşleme Envanteri için de bir eğitimimiz bulunmaktadır. Bu eğitimde olması gereken içerikte bir kişisel veri işleme envanterinin nasıl hazırlanacağı anlatılmaktadır.

Bir başka eğitimimiz de İnsan Kaynaklarına yöneliktir. Kurum, çalışanları açısından da veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir. Çalışanları hakkında birçok bilgi bulunduran işverenin çalışanları ile yaşayabilecekleri bir hukuki sorunda, çalışanın kişisel verileri gündeme getirmesi mümkündür. Bu gibi durumlarda, işveren çalışma ilişkisi dışındaki sebeplerden de tazminatla karşı karşıya kalmasının yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun cezai müeyyideleri ile de karşılaşabilir. Bu sorunların bertaraf edilebilmesi için, çalışanların kişisel verilerinin korunması konusunda işverenlerin dikkat etmesi gereken hususların ve alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı bir eğitimimiz de bulunmaktadır.

Müşterilerle iletişim halinde olan çalışanlara yönelik de bir eğitimimiz bulunmaktadır. Bu iletişim sırasında çalışanların kişisel verilerin korunmasının ne anlama geldiğini ve uymaları gereken ilkeleri bilmesi gerekir. İşverenin kusursuz sorumluluğu, çalışanın yanlış bir davranışının sonuçlarına işverenin katlanmasını gerektirdiğinden çalışanın müşterilerle ister yüz yüze isterse uzaktan telefonla, e-posta veya farklı bir iletişim yöntemiyle yaptığı görüşmelerde dikkatli olmasını gerektirmektedir. Bu eğitimin bir kısmı genel bilgileri içerirken bir kısmı da tamamen kurumun çalışma şekline uygun şekilde düzenlenmektedir.

Yukarıdaki bilgilendirmenin ışığında bir eğitim planlanması gerekir. Planlanan eğitimde asgari Genel Bilgilendirme eğitiminin bulunması şarttır. Eğer danışmanlık alınacaksa Kişisel Veri İşleme Envanteri Eğitimi’nin alınması da gerekir.

Edinilen deneyime göre eğitime katılanların sayısının çok olması durumunda eğitim süresi kısalmakta, sayının az olması durumunda ise eğitim süresi uzamaktadır. Çok kişinin katıldığı eğitimlerde katılımcı anlaşılmayan konu hakkında veya kendi bölümünü ilgilendiren konularda soru sormaktan çekinmekte,  bu da eğitimin elde edilen verimi düşürmektedir. Eğitime katılacak kişi sayının 15’i aşması durumunda katılan sayısı 15’i aşmayacak şekilde eğitim sayısının arttırılması önerilir. (Örneğin eğitim alması gereken 16 kişi için 8’er kişilik eğitim, 30 kişi için 15’er kişilik eğitimler gibi)

Eğitim ücreti verilen eğitimin toplam saati üzerinden aşağıdaki tabloda gösterilen değerlere göre hesaplanır.

Saat Sayısı Saat Ücreti
1-5 900
6-9 800
10+ 700

 

Eğitimler sırasında kullanılan sunum ve dökümanların kopyası, kurum dışına çıkartılmaması ve kurum dışından kişilerle paylaşılmaması şartıyla kuruma özel PDF formatında kurumla paylaşılır.

Eğitimler Saat
Genel Bilgilendirme Eğitimi

Temel tanımlar, kavramlar ve düzenlemeler

4
Kişisel Veri İşleme Envanteri Eğitimi

Kişisel veri işleme envanterinin kurum bünyesinde yapılmasına karar verilmesi durumunda uygulanması önerilen yöntemin anlatıldığı eğitim

3
İnsan Kaynaklarında Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi

Tüm kurumların farklı ve çok sayıda kişisel verilerin işlendiği departman olan İnsan Kaynaklarının hukuki durumu da oldukça karmaşıktır

3
Çalışanların Eğitilmesi

Müşterilerle iletişim halinde olan çalışanlara farkındalık eğitimi

2
Kişisel Verilerin Aktarılması/Paylaşılması Eğitimi

Veri sorumlusunun başka veri sorumlusu ya da veri işleyenlere veri aktarması, yapılması gerekenler, sorumluluklar

1
İlgili Kişilerin Başvuruları ve Cevaplanması Eğitimi

Müşterilerin kişisel verilerle ilgili başvuru sürecinin takip edilmesi ve yönetilmesi eğitimi

1